Gói chụp ảnh Đồ ăn - Food Photography Section
🇻🇳 Pack1: Gói Chụp ảnh đồ ăn concept ( tạo dựng concept, phông, trang trí theo chủ đề và của khách hàng) tại quán - 1 ngày chụp 8 tiếng + 3 concept khác nhau. (Phụ thu tiền đồ trang trí nếu có): 2000zt 
🇦🇺 Pack 1: Concept food photography package (creating concept, font, decoration by theme and customer) at the shop - 1 day of shooting 8 hours + 3 different concepts. (Additional fee for decorations if any): 2000zt
🇻🇳Pack 2: Gói chụp ảnh đồ ăn bình thường, ko concept, chụp tại quán. 4 tiếng, 1000zt.
🇦🇺 Pack 2: Normal food photography package, no concept, taken at the restaurant, everything prapred by restaurant owner. 4 hours, 1000zt.

 ***(Số lượng ảnh tuỳ thuộc vào số món ăn ra trong thời điểm chụp)/ (The number of photos depends on the number of dishes served at the time of shooting)

Gói Quảng Cáo -  Adverting Package
🇻🇳Gói 1: 2 post(reels)/ tuần, 3 stories/ tuần, chụp ảnh 1 lần/ tháng. Post (tiếng Ba Lan) trên Facebook & Instagram + trả lời khách comment. 2000 zt/ tháng.
🇦🇺Package 1: 2 posts/week, 3 stories/week, photo shoot once/month. Post on Facebook & Instagram + reply to guest comments. 2000 zt/month.

🇻🇳Gói 2: 3 post(reels)/ tuần, 3 stories/ tuần, chụp ảnh 1 lần/ tháng. Post (tiếng Ba Lan) FB, IG, Google + trả lời comment. (Hỗ Trợ tạo Google Map nếu nhà hàng chưa có). 2500 zt/ tháng.
🇦🇺Package 2: 3 posts/week, 3 stories/week, photo shoot once/month. Post (Polish)  FB, IG, Google + reply to comments. (Support to create Google Map if the restaurant doesn't have it yet) 2500 zt/month.
🇻🇳 Extra: Paid Social, tùy vào nhu cầu của khách hàng. Gói paid Social dùng để trả tiền cho Facebook khi quảng cáo trả tiền. Minimum 500zt/ tháng (Bao gồm set up fee)
🇦🇺 Extra: Paid Social, depending on the needs of the customer. Paid Social package is used to pay for Facebook & Instagram paid ads . Minimum 500zt/month (Including set up fee)

Phim Quảng cáo nhà hàng

🇻🇳 Phim quảng cáo dài 3p, bao gồm 2 cameraman, thời gian làm việc tại nhà hàng 2-3 tiếng. Nội dung phim sẽ được lên kịch bản cùng với nhà hàng. Phim có thể được cắt 10s, 30s để sử dụng quảng cáo trên FB, IG. 2000zt/phim (bao gồm đèn set up ánh sáng nếu nhà hàng bị tối)

🇦🇺 3p commercial film, including 2 cameraman, working time at the restaurant 2-3 hours. The content of the movie will be scripted together with the restaurant. Movie can be cut 10s, 30s to use ads on FB, IG. 2000zt/film (including set up light if the restaurant is dark)
***
🇻🇳Phụ phí thêm 500zt nếu muốn quay dọc màn hình dùng để sử dụng cho Reel, Story trong ngày quay phim
🇦🇺Additional surcharge of 500zt if you want to shoot vertical screen used for Reel, Story on the day of filming

Back to Top